Dyplomy i PKZ

 

KAMIEŃ – ALABASTER

 1. 1979 – muszkieter; ok.1650; MO Toruń; Hanna Czajkowska, Małgorzata Wołek; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 2. 1982 – figura św. Jerzego, alabaster; zbiory ZKEiDA; Małgorzata Sadowska-Mathes; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska, mgr Daniel Kwiatkowski.
 3. 1983 – rzeźba alabastrowa XVIII w; MO Toruń; Irena Churska-Bulderberg; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 4. 1984 – patera do owoców, pocz. XXw; wł. prywatna; Ewa Tomaszewska-Tajchman; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 5. 1985 – madonna z dzieciątkiem 1450; polichromia; MO Toruń; Aleksandra Wałdowska; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Daniel Kwiatkowski.
 6. 1986 – trzy gracje XIX/XX w; wł. prywatna; Ewa Maryniak-Piaszczyńska; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 7. 1986 – płaskorzeźba-postać z księgą 1560-1650 (?); złocenia; k-ł klasztorny w Lubiążu; Małgorzata Obajtek; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 8. 1987 – płaskorzeźba-postać męska XVI-XVIIw.; złocenia; k-ł klasztorny w Lubiążu; Anna Wierzejska; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy.
 9. 1989 – rzeźba „Ufność w Bogu” 2poł.XIXw, kopia; wł. prywatna; Waldemar Waszkiewicz; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, dr Daniel Kwiatkowski.
 10. 1993 – kartusz 2poł. XVI w.; złocenia; k-ł św. Elżbiety/Wrocław; Agnieszka Witkowska; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy.
 11. 1995 – płaskorzeźba z Dawidem i Abigail 2poł. XVIw.; polichromia, złocenia(?) Muz. Warmii i Mazur Olsztyn; Piotr Wanat; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy.
 12. 1996 – popiersie Joanny d’Arc 2poł. XIXw.; wł. prywatna; Sabina Piela; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy.
 13. 1998 – św. Jan Chrzciciel, rzeźba z ołtarza Chrystusa Ukrzyżowanego, ok.1600; Katedra Płocka; Leonarda Sawik; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy.
 14. 2000 – patera alabastrowa XIX w; Muz. Zamek w Oporowie; Katarzyna Nawrocka, dyplom pod kier.: mgr Marii Rudy.
 15. 2005 – waza alabastrowa XIX w; Muz. Zamoyskich w Kozłówce; Agnieszka Marszałek; dyplom pod kier.: mgr Marii Rudy.
 16. 2015 – kariatydy, alabastrowe złocone rzeźby pełnoplastyczne, pocz. XVII w; Muz. Zamoyskich w Kozłówce; Sonia Stawowska; dyplom pod kier.: mgr Marii Rudy, dr Aleksandry Gralińskiej-Grubeckiej, mgr Katarzyny Polak. 
 17. 2015 – św. Jerzy, alabastrowa rzeźba pełnoplastyczna; w zbiorach ZKEiDA; Sonia Stawowska; dyplom pod kier.: mgr Marii Rudy, dr A. Gralińskiej-Grubeckiej.

 

KAMIEŃ – MARMUR i WAPIEŃ ZBITY

 1. 1979 – chrzcielnica, 2 poł. XIV lub XVI w.; MO Toruń; wapień zbity gotlandzki, polichromowany; E.Milachowska-Krzywka, M.Andron; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 2. 1979 – płaczące putto, marmur biały; MO Toruń; praca zespołowa, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 3. 1980 – kapitele i fragmenty gzymsu studzienki przy kościele św.Janów, Toruń; wapień zbity i piaskowiec; praca zespołowa pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 4. 1983 – Faun XIXw, biały marmur; MO Toruń; Sławomir Musiela PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska, mgr Daniel Kwiatkowski.
 5. 1983 – płyta z herbem rodziny Zernecke, czarny marmur, XVIIIw.; MO Toruń; Ewa Pęczkowska, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska, mgr Daniel Kwiatkowski.
 6. 1986 – fragment portalu z przedstawieniem zoomorficznym, XVIII w, biały marmur; M W i M Olsztyn; Ewa Budzyńska, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 7. 1987 – lewy cokół portalu z Olsztyna, XVIII w, biały marmur; M W i M Olsztyn; Barbara Golc, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 8. 1989 – zwornik z ptakiem, XVIIw. wapień zbity, polichromowany; MO Toruń; Waldemar Waszkiewicz, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, dr Daniel Kwiatkowski.
 9. 1989 – gmerk Jakuba Szefera,1591,dolomit; MO Toruń; Dariusz Grzegorczyk, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 10. 1989 – herb w drewnianej ramie, XVIIw. biały marmur; MO Toruń; Joanna Wajda,Irena Harasimowicz, PKZ pod kier.: dr Bożena Soldenhoff, mgr Maria Rudy.
 11. 1989 – marmurowa płycina portalu, XVIIIw.; MWiM Olsztyn; Anna Kozioł, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 12. 1990 – fr. portalu, XVIIIw. marmur; MWiM Olsztyn; Agnieszka Waszkiewicz, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 13. 1990 – fr. portalu, XVIIIw. marmur; MWiM Olsztyn; Małgorzata Pasierbska, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 14. 1991 – fr. portalu, XVIIIw. marmur, MWiM Olsztyn; Joanna Pytlewska, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 15. 1991 – fr. portalu, XVIIIw. marmur, MWiM Olsztyn; Iwona Pulkiewicz, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 16. 1990 – fragment portalu, płaskorzeźba, XVIII w.marmur; MWiM Olsztyn; Marek Delimat, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 17. 1992 – element z prawego ościeża portalu, XVIIIw. marmur; MWiM Olsztyn; Mirosław Babicz, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 18. 1993 – pomnik nagrobny, koniec XIXw. Cm.Żydowski we Wrocławiu? biały marmur; Hab Touch, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 19. 1995 – waza z pokrywą, koniec XVIIIw. Arkadia, biały marmur; MN W-wa, oddz. Nieborów- Arkadia; Tomasz Dembski , dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 20. 1996 – rzeźba nagrobna – Anioł, pocz. XXw. biały marmur; Cm. Nowofarny w Bydgoszczy; Jacek Kłosiński, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 21. 1996 – węgar z cokołu portalu, XVIIIw. marmur; MWiM Olsztyn; Tomasz Filar, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 22. 1996 – płyta sarkofagowa, VIw n.e. biały marmur; M N W-wa, oddz. Nieborów -Arkadia; Agata Dmochowska-Brasseur, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 23. 1996 – płaskorzeźba marmurowa z Arkadii, XVIIIw. w/g II w.n.e.; MN W-wa, oddz. Nieborów/Arkadia; Wanda Zawistowska, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 24. 1997 – urna grobowa I-II w n.e. biały marmur; MN Warszawa, oddz. Nieborów-Arkadia; Natalia Paś, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 25. 1999 – pokrywa sarkofagu- kobieta z pieskiem, XVIIIw. biały marmur; MNW-wa oddz. Nieborów-Arkadia; Przemysław Świerzyński, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 26. 2000 – antyczne popiersie cesarza Hadriana, białe marmury; MNPoznań; Grzegorz Wiatr, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 27. 2000 – antyczne popiersie kobiety „Rzymianka” 1poł.IIw. n.e. biały marmur, aplikacje-wapień zbity; MNPoznań; Marcin Żegnałek, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 28. 2000 – rzymska urna grobowa Septimiusza Diadumenosa, Iw.n.e.; MNW-wa, oddz. Nieborów-Arkadia; Katarzyna Grabecka, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 29. 2000 – rzymska urna grobowa; MNW-wa oddz. Nieborów-Arkadia; Dorota Kowalik, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 30. 2000 – głowa Perseusza, kopia dłuta A.Canovy,marmur Carrara; MNW-wa Zamek Królewski; Marcin Nowicki, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 31. 2003 – rzymska głowa Bogini Artemidy, IIw.n.e. złocony marmur biały; MNPoznań; Aleksandra Gralińska, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 32. 2003 – antyczne popiersie cesarzowej Orbiany, 225-230 n.e. białe marmury; MN Poznań; Andrzej Jastrzębiowski, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 33. 2004 – popiersie dr-a T.Loewe z Wrocławia, 1925; marmur Carrara; wł. prywatna; Małgorzata Maj, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Katarzyna Polak, dr Piotr Niemcewicz.
 34. 2004 – antyczny fr. sarkofagu, IIw.n.e. marmur biały; MN Poznań; Magdalena Kalbarczyk, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 35. 2005 – rzeźba Anioła, 1911, marmur Carrara; cm. parafialny w Lipnie; Edyta Szczepaniuk, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 36. 2005 – rzeźba Anioła z nagrobka A.Kretschmera,1901, marmur biały; Cm. Ewangelicko-Augsburski w Łodzi; Katarzyna Bednarczuk, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 37. 2005 – marmurowe popiersie kobiety, dłuta R. Cauer 1868; MWiM/Olsztyn; Anna Nowakowska, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 38. 2006 – marmurowy kandelabr paschalny z Katedry w Płocku, 1909; Aleksandra Mrozińska, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 39. 2009 – płytka z przedstawieniem Pochodu na Golgotę, marmur ruinowy, polichromowany, XVIIw.; MNPoznań; Agata Ruman, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 40. 2011 – Anioł Śmierci dłuta J.Reusch Friedrich 1886, marmur Carrara; MWiM/Olsztyn; Łukasz Uroczyński, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy, dr hab. art. rzeźbiarz Grzegorz Maślewski.
 41. 2011 – antyczne popiersie Marka Aureliusza, ok.161r.n.e. Rzym; MNPoznań; Justyna Kulesza, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy, dr Aleksandra Gralińska-Grubecka.

 

KAMIEŃ – WAPIEŃ POROWATY

 1. 1980 – kapitel XIIIw; Muz.Regionalne w Brodnicy; Józef Czajka PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 2. 1981 – płyta nagrobna z kartuszami, XVIIIw /Cm. Rakowicki w Krakowie; Danuta Sliwowska PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 3. 1982 – elementy dekoracyjne nagrobków, Cm. Rakowicki w Krakowie; M. Sobczyk PKZ pod kier.; mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 4. 1991 – macewa, przed 1825r, wapień Pińczów; Muz.Reg.w Pińczowie; Marek Delimat, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Małgorzata Obajtek.
 5. 1991 – Aron-Hakodesz, element z polichromią., pocz.XVIIw.; Muz.Reg. w Pińczowie; Ewa Jachnicka PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Małgorzata Obajtek.
 6. 1992 – Aron-Hakodesz, podstawa wazonu, pocz.XVIIw. polichr.; Muz.Reg. w Pińczowie; Paweł Kopaczyński, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Małgorzata Mathes.
 7. 1992 – Aron-Hakodesz, zwieńczenie, pocz.XVIIw. polichr; Muz.Reg. w Pińczowie; Paweł Marek pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Małgorzata Mathes.
 8. 1993 – Aron-Hakodesz, fr. ozdobny, pocz.XVIIw. polichr.; Muz.Reg. w Pińczowie; Izabela i Dariusz Makosz pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Małgorzata Mathes.
 9. 1995 – Madonna Immakulata,1762,wapień mikrytowy, polichr; klasztor Dominikanek /św.Anna/ woj.częstochowskie; Małgorzata Marszałek, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 10. 1996 – płyta nagrobna Sumorokowa,1668, wapień polichromowany; M.O.Toruń; Ewa Mucho PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 11. 1996 – Pieta- rzeźba nagrobna z Gietrzwałdu,przed 1881,wapień polichromowany; Jacek Gryczewski, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 12. 1997 – epitafium M.W.Nakwaskiej,1847,k-ł św. Klemensa w Kępie Polskiej, opoka wapnista, polichromowana; Piotr Obłog, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 13. 1999 – Immakulata z nagrobka Odyńców, 2poł.XIXw.wapień polichromowany; Cm. parafialny w Lipnie; Agnieszka Żydzik, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 14. 1999 – Immakulata, XIXw. wapień; Cm. parafialny w Lipnie; Ziemowit Kminikowski PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy.
 15. 1999 – Anioł z nagrobka Kozłowskich na Starym Cmentarzu w Łodzi, pocz.XXw. wapień; Jolanta Ratuszna, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 16. 2000 – Lew attykowy-warsztat Santi Gucci, 1575, wapień polichr.; „Dom Pode Lwami” / Lublin; Michał Pytka, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 17. 2005 – Anioł rzeźba nagrobna, koniec XIXw. wapień polichr; Cm. p.w.św. Józefa w Łodzi; Anna Kempa, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 18. 2007 – rzeźba -św. Florian,1779, wapień muszlowy, polichr.; kościół św. Dominika w Turobinie; Piotr Maćko, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 19. 2009 – obramienie nagrobka Abp. Uchańskiego,1580/83, wapień polichr.; MNW-wa oddz. Nieborów/Arkadia; Katarzyna Śmieszny, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 20. 2008 – zwornik z przedst.”Połów Ryb” 1900, Wieża Klesza Zamek/Malbork wapień polichr.; M.Z. w Malborku; Arletta Tomaszewska dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 21. 2009 – gotycka rzeźba lotaryndzka-Madonna z Dzieciątkiem, 2poł.XIVw.wapień polichr.; MN Poznań; Katarzyna Czyż, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 22. 2010 – zwornik z postacią św.Jana Ewangelisty,1897 – Wieża Klesza Zamek/Malbork, wapień polichr.; M.Z. w Malborku; Anna Smokowska, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 23. 2010 – zwornik z przedst „Noli me tangere” 1897 – Wieża Klesza Zamek/Malbork wapień polichr; M. Z. w Malborku; Karolina Babiarz, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 24. 2014 – gotycka płyta nagrobna, XVw. z k-ła p.w. WNMP Zwycięskiej w Lublinie /wapień marglisty/; parafia rz.-kat. WNMP Zwycięskiej/Lublin;Karolina Babiarz, Magdalena Dumanowska; dyplom, promotor: mgr M. Rudy

 

SZTUCZNY KAMIEŃ – zaprawy na bazie gipsu jastrychowego, cementów, gipsu.

 1. 1980 – zespół gotyckich detali architektonicznych- Zamek Krzyżacki w Brodnicy, XIVw. gips jastrychowy polichromowany; Muz.Reg./Brodnica; Barbara Susczyk, Janusz Dorau, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska.
 2. 1990 – zwornik talerzowy,1poł.XIVw.gips jastrychowy- polichr.; Muz.Reg./Brodnica; Małgorzata Pasierbska, PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, dr Daniel Kwiatkowski.
 3. 1996 – popiersie kobiece (K.Laszczka)-1905, gips; MO/Toruń; Katarzyna Jurdzińska, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 4. 2000 – gotycki wspornik z figurą Chrystusa, Zamek Krzyżacki/Toruń, XIIIw. gips jastrychowy- polichr.; MOToruń; Katarzyna Nawrocka, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 5. 2002 – gotycki zwornik talerzowy z przedst. „Ucieczka do Egiptu”, Zamek Krzyżacki w Toruniu, pocz.XIVw. gips jastrychowy polichr.; MOToruń; Rafał Pióro, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 6. 2003 – Madonna z Dzieciątkiem w arkadzie, gips polichromowany; k-ł p.w.św. Bartłomieja w Ołoboku; Sylwia Mośko, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 7. 2006 – gotycki zwornik sklepienny, ok.1335 z k-ła NMP na Zamku Wysokim w Malborku, gips jastrychowy polichromowany; Muz. Zamkowe/Malbork; Aleksandra Mrozińska, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 8. 2009 – gotycki zwornik sklepienny z przedstawieniem hybrydy, ok.1340, gips jastrychowy polichromowany; Muz.Zamkowe/ Malbork; Marta Kaźmierczak, dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy.
 9. 2012 – Św. Roch – rzeźba cementowa-polichromowana ze wsi Obory gm. Stolno, XIX/XX w.; Michał Angowski, dyplom, promotor: mgr Maria Rudy.
 10. 2012 – gotycki zwornik polichromowany, ze szt. kamienia /XIVw./ z przedst. św. Katarzyny A. -patronki k-ła farnego w Brodnicy; parafia p.w. św.Katarzyny Aleksandryjskiej/Brodnica; Małgorzata Feiertag, dyplom, promotor: mgr Maria Rudy.
 11. 2014 – Chrzcielnica – gips polichromowany XIX/XX w.; k-ł p.w. św. Marcina w Góralach; Radosław Safian, dyplom, promotor: mgr Maria Rudy.
 12. 2014 – gotycki, polichromowany zwornik sklepienny ze sztucznego kamienia z przedst. ‚dzika/wieprza’ z k-ła farnego w Brodnicy; k-ł p.w. św.Katrzyny Aleksandryjskiej/Brodnica; Ewa Turowska, dyplom, promotor: mgr Maria Rudy.
 13. 2014 – gotycki, polichr. zwornik sklepienny ze szt. kamienia z przedst. sceny Zwiastowania z k-ła farnego w Brodnicy; k-ł p.w. św. Katrzyny A./Brodnica; Barbara Ćwiklińska, dyplom, promotor: mgr Maria Rudy.

 

PIASKOWIEC

Lista dyplomów o tematyce piaskowca zostanie uzupełniona wkrótce.

 

CERAMIKA

• PORCELANA BISKWIT

 1. 1986; dzbanek H.Wolffson 1880-1890; wł.prywatna; Ewa Maryniak-Piaszczyńska; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 2. 1987; filiżanka 1897-1907 Selb-Bawaria; wł.prywatna, Agata Bortkiewicz; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 3. 1987; waza 1830-40 Petersburg; Muz. Warmii i Mazur-Olsztyn (C-143); Dorota Wandrychowska ; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 4. 1989; wazon , warsztat daleko/wschodni; dekoracja naszkliwna, podszkliwna, złocenia; koniec XVIII w.; Muz. Warmii i Mazur-Olsztyn; Anna Kozioł; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 5. 1990/91; talerz chiński, dynastia Ming; MN Gdańsk; Piotr Kozub; praca dyplomowa; promotor: mgr Maria Rudy
 6. 1993; tabliczka nagrobna szkliwiona, po 1930 ; Wałbrzych; wł. prywatna; Agnieszka Witkowska; aneks do dyplomu, praca pod kier. mgr Marii Rudy
 7. 1994; waza 1830-40 Petersburg; Muz. Warmii i Mazur-Olsztyn (C-142); Bin Nara ; praca dyplomowa; promotor: mgr Maria Rudy
 8. 1995; kufel żołnierski II poł. XIXw.; wł. prywatna, Milena Mzyk; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 9. 1996; talerz chiński I-sza ćw. XVIIw.; MN Gdańsk; Dorota Gryczewska; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 10. 1996; świecznik – neorokoko; wł. prywatna; Kamila Czerniak; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 11. 1996; wazon miśnieński -1 poł. XVIIIw.; MN Warszawa; Hu Dong Bo; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy
 12. 1996; złocony ucho wazy 1827 Petersburg ; MN Warszawa; Hu Dong Bo; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy
 13. 1998; popiersie Marii Antoniny pocz. XXw.; MN Warszawa; Sabina Figurniak; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy
 14. 1999; talerz chiński z emaliową dekoracją II poł.XVIIIw.; MN Gdańsk; Joanna Skwiercz; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy
 15. 2001; anioł nagrobny – biskwit XIX/XXw.; wł. prywatna; Anna Połomka; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy
 16. 2003; pokrywka maselniczki XXw.; MN Poznań; Katarzyna Bednarczuk; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 17. 2004; filiżanka z Piwnicy Świdnickiej I poł.XXw.; Muz. Miejskie Wrocławia; Monika Jaszczak;
 18. 2005; waza chińska Imari XIXw.; Muz. Zamkowe Oporów; Anna Ruchalska; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy
 19. 2007; wazon pot-pourri XIX/XXw.; wł. prywatna; Katarzyna Michalak; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 20. 2008; dwa eliptyczne, wielobarwne biskwity z przedstawieniem putt; wł. prywatna; Milena Niemiec; praca dyplomowa; promotor mgr Maria Rudy
 21. 2008; Chrystus Ukrzyżowany biskwit pocz. XXw.; Cmentarz św.Jerzego, Toruń; Justyna Kania; praca dyplomowa; promotor mgr Maria Rudy
 22. 2008; kandelabr 3 ćw.XXw.; wł. prywatna; Iwona Michniewicz; PKZ pod kier. mgr Maria Rudy, mgr Dobromir Dombek
 23. 2009; figura anioła XIXw.; Cmentarz w Pielgrzymowie; Marta Kaźmierczak; PKZ pod kier. mgr Maria Rudy, mgr Dobromir Dombek
 24. 2009; krater ze sceną pasterską 1810-20; wł. prywatna; Magda Caban; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy
 25. 2009; talerz z angielską sceną myśliwską 1918-24; wł. prywatna; Magda Caban; dyplom pod kier. mgr Marii Rudy
 26. 2010; filiżanka z Sevres /1857/; wł. prywatna; Marta Pilarska; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 27. 2011; porcelanowa fontanna, twórca: artysta-ceramik Antoni Bisaga, ok.1970/71; Muz.HM-Włocławek; Hanna Rubnikowicz; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 28. 2012; Miśnia – waza z motywem kwiatowym, 1 ćw. XVIIIw.; Muz./Szreniawa, oddz.MN/W-wa; Agnieszka Dąbek; PKZ pod kier.: mgr M. Rudy, dr A. Zaręba
 29. 2014; filiżanka na lwich łapach /po 1820/; Muz. Zamoyskich w Kozłówce; M. Łężak i E. Pająk; PKZ pod kier.: mgr M. Rudy, mgr D. Dombek
 30. 2014; plakieta biskwitowa ze szklaną bordiurą, 1poł. XIXw.; wł. prywatna; Milan Charytoniuk; dyplom, promotor: mgr M.Rudy
 31. 2014; filiżanka ze spodkiem /Berlin ok. 1830/; MN/Poznań; Magdalena Dumanowska; PKZ pod kier.: mgr M. Rudy, dr A. Gralińska-Grubecka

 

KAMIONKA

 1. 1985; dzban z przedst. Ukrzyżowania; II poł. XVIw.; Muz.Piastów Śląskich, Brzeg; Jolanta Czerniewska; Prac. Kons. Zabytków pod kier. mgr Marii Rudy
 2. 2001; dzbanek kamionkowy z Bolesławca, 1822; Muz.Miejskie we Wrocławiu; Edyta Szczepaniuk; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 3. 2002 i 2003; dwie figury chińskiego Lwa Fo, wielobarwnie szkliwione, XVIII w.; Muz.Nar./Wrocław; Maria Gąsior i Anna Zaręba; dyplom, promotor: mgr Marii Rudy
 4. 2009; głowa kobiety szkliwiona i złocona; pocz. XXw.; D.T. „RENOMA” Wrocław; Muz.Miejskie Wrocławia; Katarzyna Czyż; aneks do dyplomu pod kier. mgr M. Rudy, mgr K. Polak

 

CERAMIKA CZERWONA TERAKOTA

 1. 1978; element architektoniczny; Muz. Zamkowe/Malbork; nn ; Prac.Kons.Zabytków pod kier. mgr Marii Rudy
 2. 1979; amfora grecka; Piotr Niemkiewicz; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 3. 1988; gotycka baza XIII/XIVw.; Gdańsk-Oliwa; Szymon Jóźków; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 4. 1990; konsola maswerkowa, polichromowana; Muz. Zamkowe/ Malbork; Agnieszka Waszkiewicz ; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 5. 1995; figura św.Pawła z konsolą; ok.1640; MN Gdańsk; Anna Kriegseisen; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 6. 1995; plakietka z przedstawieniem Madonny z Dzieciątkiem; poł.XIXw.; Gdańsk-Oliwa; Szymon Jóźków; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 7. 1996; kalpis apulijska – czerwono/figurowa; IVw. p.n.e.Grecja; Muz. Archeologiczne/Kraków; Katarzyna Jurdzińska; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 8. 1996; baza z barwnym szkliwem-fragment kolumny; ok. 1600; detal ze składnicy MN w Gdańsku ; Agata Dmochowska-Brasseur; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 9. 1996; figura leżącego lwa z barwną polewą, XIX w.; Muz. WiM, Olsztyn; Tomasz Filar; aneks do dyplomu, pod kier. mgr Marii Rudy
 10. 1997; urna kanopska z Karnaku; starożytny Egipt; Muz. Archeologiczne/Kraków; Leonarda Sawik; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 11. 1998; reliefowe tondo z przedstawieniem figuralnym, pocz.XXw.; Muz. WiM, Olsztyn; Ziemowit Kminikowski; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 12. 1999; antyczna pokrywa wazy greckiej (370-340r. p.n.e.); Muz. Archeologiczne/Kraków; Grzegorz Wiatr; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 13. 1999; el cuchimilco, figurki kultowe z Peru; V-XIIw.n.e.; Muz. Archeologiczne, Kraków; Marcin Pikus; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 14. 1996; naczynie peruwiańskie, kultura Moche; 400-550r.n.e.; Muz. Archeologiczne/Kraków; Marcin Żegnałek; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 15. 1999; pyksis, VI w. p.n.e.; Muz. Archeologiczne/ Kraków; Agnieszka Żydzik; aneks do dyplomu pod kier. mgr Marii Rudy
 16. 2000; hydria czarno/figurowa; VI w.p.n.e.; MN Poznań; Magdalena Buchalik; dyplom, promotor: mgr M.Rudy
 17. 2000; kufel z Bierzwnika; XVII/XVIII w.; Opactwo Bierzwnickie; Katarzyna Wojewoda; aneks do dyplomu pod kier.: mgr Marii Rudy
 18. 2000; figurki z Tanagry; 1900-Berlin; MN Poznań; Joanna Skwiercz; PKZ pod kier. mgr Marii Rudy
 19. 2000; amfora koptyjska; Muz. Archeologiczne/Kraków; Monika Zielińska; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 20. 2001; koryncki aryballos kulisty, VI w.p.n.e.; MN Poznań; Katarzyna Trzeciak; aneks do dyplomu pod kier. mgr Marii Rudy
 21. 2001; grecka, antyczna figurka kobiety, II-I w. p.n.e.; MN Poznań; Anna Bakalarczyk ; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 22. 2002; antyczny lekyt czarno/figurowy; MN Poznań; Dobromir Dombek; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 23. 2003; szkliwiona donica z Kadyn, XIX w.; wł.prywatna; Jolanta Banaś; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 24. 2004; terakotowy krater kielichowy, polichromowany, XIXw.; Parafia Rz-K w Klimontowie; Magda Kujawa; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 25. 2004; gotyckie, polichromowane wsporniki z Bierzwnika; k. XIVw.; Opactwo Bierzwnickie; Katarzyna Wojewoda; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 26. 2004; gotycka płyta fryzowa z Bierzwnika, XIII/XIVw.; k-ł pocysterski w Bierzwniku; Małgorzata Maj; aneks do dyplomu pod kier. mgr Marii Rudy
 27. 2005; rzeźba ‚Kobieta z siecią’, terakota polichromowana, pocz. XXw.; Muz.WiM/Olsztyn; Łukasz Kryś; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 28. 2005; rzeźba św. Wojciecha, terakota polichromowana, 1898-1911; k-ł św.Jana Chrzciciela w Służewie; Magdalena Kalbarczyk; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 29. 2006; gotycka, szkliwiona misa-kropielnica z motywem trójliścia, k. XIII w.; Muz. Zamkowe/Malbork; Katarzyna Antończyk; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 30. 2008; terakotowa figurka peplofory, Vw. p.n.e.; MN Poznań; B. Jankowska; dyplom, promotor: mgr M.Rudy
 31. 2010; antyczny lekyt biało/gruntowy, Vw.p.n.e.; MN Poznań; Hanna Fiutek; dyplom, promotor: mgr M.Rudy
 32. 2012; gotyckie, szkliwione, ceramiczne figury 4 Świętych Niewiast, XIIIw.; k-ł p.w.św. Katarzyny Al./Grzywna; Aneta Górniak; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 33. 2012; terakotowa chrzcielnica polichromowana, XIX w.; k-ł p.w. św. P i P w Chełmnie; Maja Skibicka; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 34. 2013; lekyt biało gruntowany, polichromowany, Vw.p.n.e.; MN Poznań; Urszula Mikołajewska; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 35. 2013; terakotowa, szkliwiona rzeźba Madonny z Dzieciątkiem /XIXw/; k-ł p.w. św. Katarzyny A. w Grzywnie; Adriana Lora; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 36. 2014; donica -Kadyny, pocz. XXw.; Joanna Jakutajć; aneks do dyplomu, pod kier.: mgr M. Rudy, dr A. Zaręba

 

FAJANS

 1. 1982; obudowa zegara, 1906; wł.prywatna.; Jacek Bucholtz; PKZ pod kier.: mgr Marii Rudy
 2. 1985; dwie wazy z Delft, XVIIIw.; Muz. WiM/Olsztyn; Danuta Horodyska, Halina Surzyn; PKZ pod kier.: mgr Maria Rudy, mgr Maria Zakrzewska
 3. 1987; półmisek z dekoracją kwiatową, poł.XVIII w.; MN Gdańsk; Marie Klingspor; PKZ pod kier.: mgr M.Rudy, mgr M.Sadowskiej-Mathes
 4. 1988; waza z Delft; II poł. XVIIw.; Muz. WiM/Olsztyn; Irena Harasimowicz, PKZ pod kier.: mgr M.Rudy, mgr M.Sadowskiej-Mathes
 5. 1994, 1998; dwa elementy holenderskiego Panneaux , autor: Jan van Oort, 2poł. XVIIw.; MN/Gdańsk; Izabela Huk i Barbara Mrożkiewicz; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 6. 2000; waza z Delft, XXw.; wł. prywatna; Marcin Nowicki; aneks do dyplomu, pod kier.: mgr Marii Rudy
 7. 2001; dwie malowane figury alegoryczne Wedgwood’a , Anglia pocz.XIXw.; MN/Poznań; Urszula Sikora; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 8. 2006; kufel fajansowy z cynowym okuciem, XVIIIw.; Muz.Miejskie/Wrocław; Anna Krause; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 9. 2008; renesansowy kufel ceramiczny z Brzegu, XVI/XVII w.; Muz. Piastów Śląskich w Brzegu; Arletta Tomaszewska; aneks do dyplomu, pod kier.: mgr Marii Rudy
 10. 2009; waza zdobiona dekoracją malarską f-a Villeroy&Boch – XIX/XXw.; wł. prywatna; Karolina Babiarz; aneks do dyplomu, pod kier.: mgr Marii Rudy
 11. 2012; dwie fajansowe płytki ścienne z przedst. zoomorf.-roślinnym z MN w Gdańsku, XIX/XXw.; Malwina Pasińska; aneks do dyplomu pod kier.: mgr M.Rudy, mgr D. Dombek
 12. 2014; Kabaret – angielska zastawa fajansowa, 1830-59; MN/Poznań; Jan Moderski, Radek Safian; PKZ pod kier.: mgr M.Rudy, dr A. Zaręba, mgr D. Dombek
 13. 2014; dwie butle typu czosnkowego z Delft, 1poł.XVIIIw.; MN/Poznań; Magdalena Firkowska; aneks do dyplomu, pod kier.: mgr M.Rudy, dr A. Zaręba, mgr D. Dombek
 14. 2014; waza fajansowa ‚Flet’ z Delft, 1ćw.XVIIIw.; MN/Poznań; Milan Charytoniuk; aneks do dyplomu, pod kier.: mgr M.Rudy, dr A. Gralińska-Grubecka, dr A. Zaręba

 

MAJOLIKA

 1. 2000; dzban aptekarski, wielobarwna majolika z Nove di Bassano, Włochy; poł.XVIIIw.; MN/Wrocław; Dorota Kowalik; aneks do dyplomu pod kier.: mgr Marii Rudy
 2. 2007; dwie wazy majolikowe z zespołu 4 waz ozdobnych, XIXw. Włochy; MN/Poznań, oddz. Pałac/Rogalin; Magda Jakubek; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 3. 2010; majolikowy, włoski talerz z przedstawieniem malarskim typu istoriato, Wenecja /1565-70/; Muz. im. Leona Wyczółkowskiego/Bydgoszcz; Hanna Rubnikowicz; PKZ pod kier.: mgr Marii Rudy
 4. 2010; XIX-wieczna waza majolikowa, Włochy; MN/Poznań, oddz. Pałac/Rogalin; Anna Smokowska; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 5. 2012; waza majolikowa z zespołu 4 waz ozdobnych, XIXw. Włochy; MN/Poznań, oddz. Pałac/Rogalin; Paulina Pytlak; PKZ pod kier.: mgr M. Rudy, mgr D. Dombek

 

INNE DZIEŁA RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO

 1. 2000; dekoracyjny dzban z kości słoniowej, 2pol. XIXw.; Muz. w Oporowie; Kamila Wesołowska; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 2. 2006; dekoracyjny kufel z kości słoniowej, 2poł.XIXw.; Muz.w Oporowie; Eliza Płocińska; dyplom pod kier.: mgr Maria Rudy, prof. art. rzeźbiarz Iwona Langowska
 3. 2011; XVIII-wieczne, woskowe popiersie w typie Madonny z pochyloną głową z Landshut; MN/Poznań; Marta Pilarska; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 4. 2012; strusie jajo z rytowaną dekoracją figuralno-ornamentalną, XVII/XVIIIw.; Muz.Zamoyskich w Kozłówce; Joanna Mac; dyplom, promotor: mgr Maria Rudy
 5. 2014; woskowa płaskorzeźba z przedstawieniem Karety; wł. prywatna; Milan Charytoniuk; aneks do dyplomu pod kier.: mgr M.Rudy, dr A.Gralińska-Grubecka