Konferencje i warsztaty

Udział w konferencjach, warsztatach i stażach:

 • W 1975 r. odbyłam staż naukowy w Instytucie Fizykochemii i Technologii  Polimerów Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • W 1976 r. ukończyłam dwumiesięczny kurs „Fundamental Principles of Conservation” w Międzynarodowym Centrum Konserwacji w Rzymie ICCROM, odwiedzając m.in. ośrodki  konserwatorskie  we Florencji, Bolonii i Padwie.
 • W 1980 r. współuczestniczyłam w pracach badawczych dotyczących możliwości konsolidacji fragmentu zabytkowego tynku polichromowanego (malowidła ściennego) w krużganku zespołu pokarmelickiego we Frankfurcie nad Menem.
 • W 1997 r. uczestniczyłam w tygodniowym Międzynarodowym Sympozjum  p.t. Ochrona Światowych Zasobów Kultury, które odbyło się w Hildesheim/Niemcy.
 • Wygłoszenie referatu na konferencji naukowej w Opolu, pt. Elektrownia „Opole” Uruchomienie Zagrożenia, Prognozy, Opole, 4-5.10.1933
 • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej: 8-th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Berlin 30.09.-4.10.1996.
 • Wygłoszenie referatu oraz udział w organizacji konferencji międzynarodowej: 11-th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Toruń, 15-20.09.2008.
 • Wygłoszenie referatu na konferencji naukowej we Fromborku: Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, Frombork 5-7.09.2008.
 • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej w Warszawie: Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do wpółczesności; Historia i Konserwacja, Warszawa 22-24.09.2010.
 • Wygłoszenie referatu na IV konferencji naukowej Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego: Sztuka na terenie państwa krzyżackiego w Prusach, Malbork 10-11.09.2010.
 • Wygłoszenie referatu na V międzynarodowej konferencji konserwatorskiej: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 5-6.10.2012.
 • Wygłoszenie referatu na I Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła, IAE PAN i ASP, Wrocław, 17-19.09.2014.
 • Wygłoszenie referatu na VI międzynarodowej konferencji konserwatorskiej: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 9-10.10.2014.
 • Udział w sesji posterowej na międzynarodowej konferencji ICOM: Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation, ASP Wrocław, 25-29.05.2016.
  Do prezentacji wybrano cztery postery ukazujące i omawiające tematykę rekonstrukcji oraz kopiowania zabytków ceramicznych w technologii konserwatorskiej “na zimno”, bez wypalania; prace wykonane autorsko i pod moim kierunkiem.
 • W 2017 r. udział w XIth Conference of the Polish Ceramic Society and Polish Slovak-Chinese Seminar on Ceramic (13-16 wrzesień) w Zakopanem wraz z referatem: The reconstructions of historic ceramics with “cold” or ceramic firing conservation methods.
 • W 2017 r. udział w I Słupskiej Konferencji Renowacji Zabytków (29 wrzesień) wraz z referatem: Problematyka technologiczno-konserwatorska Pomnika Powstańców Warszawskich w Słupsku oraz dekoracyjnych elementów krzyżackiej architektury zamkowej w Człuchowie
 • TRZECIE MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM OSTRAKON

 

poster-mr poster-stud-1 poster-stud-2 poster-stud-3

 

 • W 2017 r. udział w Konferencji EKIR wraz z referatem: Kontrola jakości wykonania prac renowacyjnych przeprowadzanych w obiekcie zabytkowym zgodnie z zasadami historyczno-konserwatorskimi; opracowania powstałe dla potrzeb nadzorów konserwatorskich oraz kontroli rzeczoznawczych przy zabytkach architektury, EKIR 2017; Materiał video
 • W 2018 r. udział w Konferencji EKIR wraz z referatem: Izolowanie i odwadnianie obiektów zabytkowych; przykłady zastosowań. W moim wystąpieniu omówiłam zagadnienia konserwatorskie związane z elementami zabytkowej architektury w aspekcie ich niszczenia wskutek braku bądź niewłaściwego zabezpieczenia przed wodami gruntowymi o różnym pochodzeniu. Przedstawiłam także wymogi konserwatorskie związane z potrzebą zabezpieczania budowli i jej elementów zdobniczych przed destrukcyjnym działaniem wody opadowej i gruntowej. Na kilku przykładach, zaprezentowałam właściwe oraz szkodliwe metody i środki zapobiegawcze w temacie wiodącym.; Materiał video