Konferencje i warsztaty

Udział w konferencjach, warsztatach i stażach:

 • W 1975 r. odbyłam staż naukowy w Instytucie Fizykochemii i Technologii  Polimerów Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • W 1976 r. ukończyłam dwumiesięczny kurs „Fundamental Principles of Conservation” w Międzynarodowym Centrum Konserwacji w Rzymie ICCROM, odwiedzając m.in. ośrodki  konserwatorskie  we Florencji, Bolonii i Padwie.
 • W 1980 r. współuczestniczyłam w pracach badawczych dotyczących możliwości konsolidacji fragmentu zabytkowego tynku polichromowanego (malowidła ściennego) w krużganku zespołu pokarmelickiego we Frankfurcie nad Menem.
 • 1993 r. (4-5 październik). Udział (wraz z referatem) w Konferencji Naukowej w Opolu: „Elektrownia ‚Opole’. Uruchomienie zagrożenia. Prognozy”. Opole.
 • 1996 r. (30.09.-04.10.). Udział w Międzynarodowej Konferencji: 8-th International Congress on Deterioration and  Conservation of Stone. Referat, pt. Conservation of Renaissance tiles from the Grand Stove In Gdańsk Arthus’ Court, Berlin.
 • 1997 r. Udział w tygodniowym Międzynarodowym Sympozjum,  pt. Ochrona Światowych Zasobów Kultury, które odbyło się w Hildesheim/Niemcy.
 • 2008 r. (5-7 wrzesień). Udział w Konferencji Naukowej: „Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce”. Referat, pt. Zasady postępowania konserwatorskiego w procesie konserwacji i restauracji zabytkowych wyrobów kaflarskich, Frombork.
 • 2008 r. (15-20 wrzesień). Udział w Międzynarodowej Konferencji: 11-th International Congress on Deterioration and  Conservation of Stone. Referat, pt. Methods and Materials Used in Filling Losses in Ceramic Historic Objects, UMK Toruń.
 • 2010 r. (10-11 wrzesień). Udział w IV Konferencji Naukowej Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego: „Sztuka na terenie państwa krzyżackiego w Prusach”. Referat, pt. Problematyka badawcza i restauratorska gotyckich i neogotyckich zworników polichromowanych pochodzących z zamku w Malborku, konserwowanych w ramach prac dyplomowych studentów UMK w Toruniu. Muzeum Zamkowe w Malborku.
 • 2010 r. (22-24 wrzesień). Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: ” Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i konserwacja” Referat, pt. Zagadnienia technologiczne i estetyczne przy elewacjach gotyckiej architektury sakralnej na przykładzie ceglanego kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu oraz kamienno-ceglanego p.w. W NMP w Bierzgłowie k/ Torunia. Warszawa. 
 • 2012 r. (5-6 październik). Udział w V Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej: „Problemy
  muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”. Referat, pt. Problemy ekspozycyjne zabytków rzemiosła artystycznego w świetle wymogów konserwatorskich, Muz. Rolnictwa Szreniawa.
 • 2013 r. (19-21 wrzesień). Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: ” BADANIA ARCHITEKTONICZNE. HISTORIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU. Zakład Konserwatorstwa UMK/Toruń.
 • 2014 r. (17-19 wrzesień). Udział w I Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON „Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych” Referat. pt. Etyka i estetyka w konserwacji ceramiki archeologicznej w oparciu o wybrane przykłady, ASP Wrocław.
 • 2014 r. (9-10 październik). Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej: „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”. Referat, pt. Wpływ warunków przechowywania, ekspozycji oraz dawnych napraw kamiennych i ceramicznych zabytków muzealnych, na współczesne prace badawczo-konserwatorskie, Muz. Rolnictwa Szreniawa.
 • 2016 r.(25-29 maj). Udział w sesji posterowej na międzynarodowej konferencji ICOM: Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation, ASP Wrocław.
  Do prezentacji wybrano cztery postery.

    poster-stud-1 poster-mr poster-stud-2 poster-stud-3

 

 • W 2017 r. udział w Konferencji EKIR wraz z referatem: Kontrola jakości wykonania prac renowacyjnych przeprowadzanych w obiekcie zabytkowym zgodnie z zasadami historyczno-konserwatorskimi; opracowania powstałe dla potrzeb nadzorów konserwatorskich oraz kontroli rzeczoznawczych przy zabytkach architektury, EKIR 2017; Materiał VIDEO
 • 2017 r. Udział w warsztatowym spotkaniu branżowym Renowacji i Zabytków oraz firmy Kingspan Insulation, dotyczącym izolacji od wewnątrz w budownictwie historycznym. Temat referatu: Oczekiwania/wytyczne  konserwatorskie w procesie izolowania budynku historycznego od wewnątrz. Uczestnicy – konserwatorzy i architekci z woj. Wielkopolskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego. Poznań, klasztor oo. Franciszkanów
 • 2017 r. Udział w  XIth Conference of the Polish Ceramic Society and Polish Slovak-Chinese Seminar on Ceramic (13-16 wrzesień) w Zakopanem wraz z referatem: The reconstructions of historic ceramics with “cold” or ceramic firing conservation methods.
 • 2017 r. Udział w I Słupskiej Konferencji Renowacji Zabytków (29 wrzesień) wraz z referatem: Problematyka technologiczno-konserwatorska Pomnika Powstańców Warszawskich w Słupsku oraz dekoracyjnych elementów krzyżackiej architektury zamkowej w Człuchowie.
 • 2017 r. Udział w III  Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON „Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych”  Referat. pt. HISTORYCZNY BISKWIT; PROBLEMY TECHNOLOGICZNO-KONSERWATORSKIE, ASP Wrocław
 • W 2018 r. udział w Konferencji EKIR wraz z referatem: Izolowanie i odwadnianie obiektów zabytkowych; przykłady zastosowań. W moim wystąpieniu omówiłam zagadnienia konserwatorskie związane z elementami zabytkowej architektury w aspekcie ich niszczenia wskutek braku bądź niewłaściwego zabezpieczenia przed wodami gruntowymi o różnym pochodzeniu. Przedstawiłam także wymogi konserwatorskie związane z potrzebą zabezpieczania budowli i jej elementów zdobniczych przed destrukcyjnym działaniem wody opadowej i gruntowej. Na kilku przykładach, zaprezentowałam właściwe oraz szkodliwe metody i środki zapobiegawcze w temacie wiodącym.; Materiał VIDEO
 • 2018 r. (17-18 wrzesień). Udział w II Słupskiej Konferencji Renowacji Zabytków „Pomocna Dłoń Zabytkom” wraz z referatem:  Zabytkowa latarnia morska w Jarosławcu; zagadnienia badawczo-konserwatorskie. Ratusz Miejski – Słupsk.
 • 2018 r. (10-12 październik). VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”. Referat, pt. Materia organiczna w zabytkach rzemiosła artystycznego – ich konserwacja i restauracja, Muz. Rolnictwa Szreniawa.
 • 2019 r. (25-26 kwiecień). Konferencja GOTYK W GDAŃSKU 10-lecie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. Referat, pt. Relikty zamku Krzyżackiego w Gdańsku. Problematyka badawczo-konserwatorska oraz wartość dziedzictwa jako atrakcji turystycznej, Gdańsk MHM.
 • 2019 r. XVIII Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR Kraków. Referat, pt. Kreacje konserwatorskie w zabytkach architektury sakralnej i świeckiej. Materiał VIDEO
 • 2019 r. (26-28 wrzesień). IV Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON „Ceramika i szkło jako źródło do badań nad przeszłością”. Referat, pt.  Polskie zasady konserwatorskie w doborze metod restauratorskich historycznej ceramiki pochodzącej ze zbiorów prywatnych. ASP – Wrocław.
 • 2019 r. (29 listopad). Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego – Tradycyjne Techniki i Nowoczesna Konserwacja”. Referat: Rzemiosło artystyczne a opieka konserwatorska. UMK Toruń, Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby UMK Toruń.
 • 2021 r. XIX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR Kraków. Referat, pt. Konserwatorskie dzieje ceramicznych rzeźb i detali architektonicznych. Materiał VIDEO
 • 2021r. (20 maj). II Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego – Tradycyjne Techniki i Nowoczesna Konserwacja”. Referat: Historia stosowania współczesnych żywic syntetycznych jako składnika mas imitacyjnych w zabytkach rzemiosła artystycznego. UMK Toruń, Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby UMK Toruń.
 • 2022 r. (21-23 wrzesień). V Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON „Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym”. Referat: Ceramika archeologiczna oraz nowożytna. Problematyka badawcza i konserwatorsko-restauratorska. ASP Wrocław
 • 2022 r. (26 październik). X Konferencja Naukowa Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego: „Sztuka konserwacji. Teoria – metody – ludzie”. Referat: Maciej Kilarski – opiekun niszczejących historycznych detali architektonicznych. Ośrodek Konferencyjny Karwan, Muzeum Zamkowe w Malborku.
 • 2022 r. (27-28 październik) XX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR Kraków. Referat, pt. HISTORYCZNE TYNKI ELEWACYJNE badania, wytyczne i propozycje konserwatorskie. Materiał VIDEO
 • 2022 r. (17-18 listopad). Konferencja Naukowa „Utracone dziedzictwo – zachowana pamięć” Referat: Problematyka konserwatorska rzeźb cementowych eksponowanych na zewnątrz. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.