Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda  indywidualna Rektora UMK  za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej w 1979 roku.
  • Nagrody za działalność dydaktyczno-wychowawczą w 1976, 1979 i 1983 roku.
  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej w roku akademickim 1988/89 oraz 1994/95.
  • Dyplom Uznania z Muzeum Historii Miasta Gdańska za twórczy udział w rewaloryzacji Domu Uphagena w Gdańsku, 1998 r., Dyplom-Podziękowanie za wielki wkład i osiągnięcia przy renowacji i konserwacji zabytków sztuki na terenie woj. Wielkopolskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, 1999 r.
  • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2005 roku.
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2008 roku.
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany w 2010 roku.