Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda  indywidualna Rektora UMK  za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej w 1979 roku.
  • Nagrody za działalność dydaktyczno-wychowawczą w 1976, 1979 i 1983 roku.
  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej w roku akademickim 1988/89 oraz 1994/95.
  • Dyplom Uznania z Muzeum Historii Miasta Gdańska, za twórczy udział w rewaloryzacji Domu Uphagena w Gdańsku, 1998 r.
  • Dyplom-Podziękowanie za wielki wkład i osiągnięcia przy renowacji i konserwacji zabytków sztuki na terenie woj. Wielkopolskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, grudzień 1999 r.
  • Dyplom-Z wyrazami wdzięczności za dzielenie się mądrością i doświadczeniem w konserwacji i pielęgnacji Domu Bożego. Słuchacze Podyplomowego Studium Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Sztuki Kościelnej, Toruń 2002 r.
  • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2005 roku.
  • DOLNOŚLĄSKI LAUR KONSERWATORSKI 2017 barokowemu sarkofagowi Hedwig Elizabeth von Arnim z bazyliki p.w. św. Bartłomiejea Apostola i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, przyznany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków wykonawcom prac konserwatorskich oraz metaloplastycznych przy sarkofagu: Marii Rudy i Jackowi Sobolewskiemu, jako przykład interdyscyplinarnego dzieła konserwatorskiego, w którym połączenie wizji konserwatorskiej i umiejętności wykonawcze pozwoliły na przywrócenie cennego zabytku śląskiej sztuki funeralnej.
  • Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Hereditas Saeculorum” za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków, przyznany w 2017 roku.
  • Dyplom Uznania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Prezesa Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej „Pomocna Dłoń Zabytkom” za zaangażowanie w ochronę i opiekę nad zabytkami regionu Pomorza Środkowego, w podziękowaniu za wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem działań konserwatorskich. Słupsk 17-18 wrzesień 2018 r.