Publikacje

 1. Maria Mańkowska-Rudy, Wpływ rozpuszczalników aktywnych na stopień przemiany żywicy epoksydowej w polimer nierozpuszczalny, Acta Universitatis Nicolai Copernici VI, 1977.
 2. M. Rudy, Badania nad utwardzaniem żywicy ep. Epidian 5 przy pomocy metylenodwuaniliny, AUNC VII, 1979.
 3. M. Rudy, Sł. Skibiński, Wpływ fotostabilizatorów na stabilność żywicy ep. Epidian 5, utwardzonej metylenodwuaniliną, AUNC VIII, 1979.
 4. M. Rudy, Profilaktyka w ochronie kamiennych obiektów zabytkowych, Ochrona Zabytków nr 2 , 1991.
 5. M. Poksińska, M. Rudy, Polichromia fragmentów romańskiego wystroju architektoniczno-rzeźbiarskiego k-ła Cysterek w Trzebnicy, [w:] Cystersi w średniowiecznej Polsce – Kultura i Sztuka, wyd. PWN, W-wa Poznań 1991. s. 167
 6. J.Krause, M. Rudy, M.Woźniak, Sarkofagi rodu Opalińskich – Sieraków, wyd. Troja, 1995.
 7. M. Rudy, Kształcenie studentów w zakresie konserwacji ceramiki artystycznej, Ochrona Zabytków nr 2 , 1995.
 8. M. Rudy, Zniszczenia i konserwacja renesansowych kafli Wielkiego Pieca z Dworu Artusa w Gdańsku, Ochrona Zabytków nr 3, 1996., Conservation of Renaissance tiles from the Grand Stove In Gdańsk Arthus’ Court, 8-th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Berlin 1996.
 9. M. Rudy, Amfora cypryjska i Pelike czerwono figurowa – zagadnienia technologiczne i konserwatorskie antycznej ceramiki archeologicznej, Ochrona Zabytków, nr 2, 1999.
 10. M. Rudy, Uzupełnianie ubytków i rekonstrukcje w ceramice artystycznej i użytkowej, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, IX. cz. II, 2000.
 11. M. Rudy, Problematyka historyczna i konserwatorska przy epitafium kanonika Adama Rogaczewskiego z Katedry Gnieźnieńskiej, Księga Pamiątkowa ofiarowana prof. Wiesławowi Domasłowskiemu, wyd. UMK Toruń, 2002.
 12. Współautorka skryptu UMK „Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych” pod red. W. Domasłowskiego, Toruń 1993r. oraz jego wznowienia w 2009r. a także „Preventive Conservation of Stone Objects” edited by W. Domasłowski, Toruń 2003.
 13. M. Rudy, P. Niemcewicz, Konserwacja zabytków ceramicznych sztuki Dalekiego Wschodu w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych IZiK, UMK Toruń, [w:] Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, t. III, s.53 Toruń 2008
 14. M. Rudy, Methods and Materials Used in Filling Losses in Ceramic Historic Objects, 11-th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Toruń 2008.
 15. M. Rudy, W. Bartz, Mineralogical study of gothic mortars from the ‘Mouse Tower’ in Kruszwica (Central Poland); Mineralogia Vol. 35, 2009 s.69-70
 16. M. Rudy, Zasady postępowania konserwatorskiego w procesie konserwacji i restauracji zabytkowych wyrobów kaflarskich, [w:] Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, materiały konferencji naukowej we Fromborku w dn. 5-7 września 2008. Frombork 2010. s. 304 – 312
 17. M. Rudy, Zagadnienia technologiczne i estetyczne przy elewacjach gotyckiej architektury sakralnej na przykładzie ceglanego kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu oraz kamienno-ceglanego p.w. W NMP w Bierzgłowie k/ Torunia. Materiały międzynarodowej konferencji pt. Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności; Historia i konserwacja. W-wa 22-24 wrzesień 2010. s. 57-69.
 18. M. Rudy, Bursztynowy Relikwiarz Redlina 1680; [w:] Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego; pod red. naukową Janusza Hochleitnera; Jantar 2011.
 19. M. Rudy, Problematyka badawcza i restauratorska gotyckich i neogotyckich zworników polichromowanych pochodzących z zamku w Malborku, konserwowanych w ramach prac dyplomowych studentów UMK w Toruniu [w:] IV Konferencja Naukowa Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, pt. Sztuka na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Malbork 10-11 wrzesień 2010. Studia Zamkowe IV, Malbork 2012.
 20. M. Rudy, Problemy ekspozycyjne zabytków rzemiosła artystycznego w świetle wymogów konserwatorskich, [w:] Materiały V Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej pt. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. Szreniawa 5-6 październik 2012. Szreniawa 2013 s.158-173.
 21. M. Rudy, Badania i konserwacja zabytkowej ceramiki szkliwionej w rzeźbie i detalu architektonicznym. AUNC ZiK wyd. naukowe UMK Toruń 2014 s. 335-363
 22. Marta Pilarska, Jarosław Rogóż, Maria Rudy, Technika i technologia woskowych płaskorzeźb z XVIII-wiecznego warsztatu z Landshut w świetle badań „Madonny z Pochyloną Głową” ze zbiorów MN w Poznaniu. AUNC ZiK wyd. naukowe UMK Toruń 2014 s. 519-542
 23. M. Rudy, Etyka i estetyka w konserwacji ceramiki antycznej w oparciu o wybrane przykłady. Materiały I-ego Międzynarodowego Sympozjum Ceramiki i Szkła, IAE PAN i ASP pt. Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław 2017, s. 359-379.
 24. M. Rudy, Dzieje muzealnych zabytków kamiennych i ceramicznych – ich znaczenie dla współczesnych prac badawczo-konserwatorskich, [w:] Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej, pt.”Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów” Szreniawa 9-10 październik 2014. Szreniawa 2015 s.209-223.
 25. A. Błażejewska, M. Rudy, O niektórych glazurowanych rzeźbach ceramicznych przełomu XIII i XIV wieku w państwie krzyżackim. Proces ich wytwarzania – zniszczenia – konserwacja [w:] Ziemia Człowiek Sztuka, wyd. naukowe KUL Lublin 2015. s. 675-705.
 26. M. Rudy, Badania technologiczno-konserwatorskie odsłoniętych piwnic Zamku Krzyżackiego w Człuchowie, [w:] Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju. Wyd. naukowe UMK Toruń 2015.
 27. M. Rudy, Współpraca konserwatorów-technologów różnych specjalności w procesie ratowania bursztynowego obiektu muzealnego, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej „PROBLEMY MUZEÓW ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM I KONSERWACJĄ ZBIORÓW”, Szreniawa, 12-14 października 2016, Szreniawa 2017 s. 136-153.
 28. M. Rudy, Kontrola jakości wykonania prac renowacyjnych przeprowadzanych w obiekcie zabytkowym zgodnie z zasadami historyczno-konserwatorskimi; opracowania powstałe dla potrzeb nadzorów konserwatorskich oraz kontroli rzeczoznawczych przy zabytkach architektury, EKIR 2017, Renowacje i Zabytki nr 1 (61) 2017, s.28.; Materiał video
 29. M. Rudy, The reconstructions of historic ceramics with „cold” or ceramic firing conservation methods, Materiały Ceramiczne, T.69 Nr 2, Kraków 2017 s.160-175.
 30. M. Rudy, Problematyka badawczo-konserwatorska ozdobnego sarkofagu miedzianego Hedwig Elizabeth von Arnim z 1661 roku z bazyliki pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Bartłomieja Apostoła w Trzebnicy, Ochrona Zabytków Nr 1, Warszawa 2017 s. 183-221.
 31. M. Rudy, Konserwacja zabytków fajansowych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Materiały sesji naukowej FAJANS POMORSKI W XVIII WIEKU, odbytej w MN/Gdańsk 7 grudnia 2015 r, [w:] Gdańskie Studia Muzealne 10. Wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku. Gdańsk 2018, s.219-241.
 32. M. Rudy, Materia organiczna w zabytkach rzemiosła artystycznego – ich konserwacja i restauracja, [w:] Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej pt. „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”  Szreniawa 10-12 października 2018. Szreniawa 2019 s.72-96.
 33. M. Rudy, Rzemiosło artystyczne a opieka konserwatorska, [w:] Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja Tom I, wyd. naukowe UMK. Toruń 2020 s. 11-35
 34. M. Rudy, Historyczny biskwit. Problemy technologiczno-konserwatorskie, [w:] Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych, IAE PAN, Wrocław 2020 s.451-464
 35. M. Rudy, Konserwatorskie dylematy z marmurowymi Aniołami Śmierci, [w:] Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej pt.”Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów” Szreniawa 6-8 październik 2021. Szreniawa 2021 s.179-194.
 36. M. Rudy, Historia stosowania współczesnych żywic syntetycznych jako składnika mas imitacyjnych w zabytkach rzemiosła artystycznego, [w:] Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja Tom II, wyd. naukowe UMK. Toruń 2022 s. 167-197.
 37. M. Rudy, Odsalanie zabytków kamiennych i ceramicznych. Historia, badania i praktyka, [w:] Materiały X Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej pt.”Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów” Szreniawa 5-7 października 2022. Szreniawa 2022 s.71-86.