działalność konserwatorska | wybrane realizacje

KOŚCIÓŁ p.w. św. KATARZYNY, SKÓRKI

Kopie obrazów na drewnie: postaci św. Andrzeja i św. Jana Chrzciciela (1545 r.) oraz gotyckiej postaci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, umieszczonych w 1979 r. w ołtarzu głównym Kościoła p.w. św. Katarzyny w Skórkach; stan obecny.

GOTYCKIE MALOWIDŁO ŚCIENNE, TORUŃ

Kierownictwo prac przy transferze oraz konserwacja i restauracja gotyckiego malowidła ściennego z przedstawieniem Króla-Rycerza z północnej ściany budynku przy ul. Rynek Staromiejski w Toruniu, 1984 r. Ekspozycja w Muz. Okregowym w Toruniu.

WIELKI PIEC (1545 r.), DWÓR ARTUSA, GDAŃSK

Kierownictwo prac konserwatorskich przy elementach Wielkiego Pieca oraz konserwacja/restauracja 90ciu renesansowych kafli w latach 1985-91; współudział przy projekcie montażu Pieca metodą suchą oraz nadzór przy odbudowaniu, 2001 r.

CMENTARZ ŻYDOWSKI, WARSZAWA

Kierownictwo prac oraz konserwacja i restauracja 16-tu kamiennych nagrobków  ( macew ) z cmentarza żydowskiego na Powązkach w  Warszawie, 1987/88 r.

SARKOFAGI RODU OPALIŃSKICH (XVII w.), SIERAKÓW

Konserwacja, restauracja i rewaloryzacja dekoracji malarskich i portretów trumiennych na sarkofagach Rodu Opalińskich z Sierakowa, XVII w. 1991-1993. Konserwacja metalowych podłoży sarkofagów – J. Krause.

KAFLE PORTRETOWE, POMORZE

Konserwacja i restauracja renesansowych kafli portretowych pochodzących z Zamku w Lidzbarku Warmińskim i w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 1995 i 1997 r.

PORTRETY EPITAFIJNE (po 1737 i po 1731), GNIEZNO

Konserwacja dwóch portretów epitafijnych J.Krobanowskiego i J.Kraszkowskiego na blasze miedzianej z kamiennych epitafiów Katedry w Gnieźnie, 1995 r.

SARKOFAG CYNOWY (XVII w.), WIELEŃ

Konserwacja i restauracja XVII-w. polichromowanego sarkofagu cynowego Jana Kostki ze Sztemberka w Wieleniu, autorstwa J. Kanadeja (złocenia, srebrzenia i polichromie), 1995/96 r. Konserwacja podłoża sarkofagu – J. Krause.

WAPIENNE RELIEFY (XV w.), GNIEZNO

Konserwacja/ restauracja gotyckiego, wapiennego reliefu (XV w) ze sceną Chrztu św. Stefana dłuta Hansa Brandta z Tumby św. Wojciecha i wapiennego reliefu (XV w.) tegoż autora z tumby abpa Jakuba z Sienna w Katedrze w Gnieźnie, 1997 r.

SARKOFAG DZIECIĘCY (1661 r.), ZŁOTOWO

Konserwacja i restauracja portretu trumiennego oraz dekoracji malarskich na miedzianym sarkofagu dziecięcym Z. Grudzińskiego (1661 r.) ze Złotowa,  1998 r. Konserwacja podłoża sarkofagu – J. Krause.

ARCHIWOLTA W KAPLICY ŁUBIEŃSKICH (XIV w.), GNIEZNO

Maria Rudy, Piotr Niemcewicz, Konserwacja i restauracja polichromowanej, wykonanej w głębokim reliefie archiwolty gotyckiej ze sztucznego kamienia, w kaplicy Łubieńskich Katedry Gnieźnieńskiej, 1998/99.

EPITAFIUM KS. M. SKRZETUSKIEGO (XVIII w.), GNIEZNO

Maria Rudy, Otylia Kozanecka, Konserwacja i restauracja polichromowanego epitafium ks. M. Skrzetuskiego (XVIII w) z kruchty południowej  Katedry w Gnieźnie,  1999 r.

EPITAFIA, KATEDRA W GNIEŹNIE

Kierownictwo prac oraz konserwacja i restauracja kamiennych, polichromowanych epitafiów ks. A. Rogaczewskiego (XVII w.) oraz kanonika A. Czackiego(XVI w.) z nawy południowej Katedry w Gnieźnie,  2000 r.

ANTYCZNE AMFORY (IV, V i VI w. p.n.e.), GOŁUCHÓW

Konserwacja i restauracja antycznej Amfory Cypryjskiej oraz Pelike czerwono figurowej (VI i V w. p.n.e.) ze zbiorów ks. I. Czartoryskiej z Muz. w Gołuchowie, 1997r. a także Amfory Apulskiej z IV w. p.n.e. ze zbiorów MN w Poznaniu, 2002 r.

ARKADA W KAPLICY W. BARANOWSKIEGO, GNIEZNO

Maria Rudy, Otylia Kozanecka, Konserwacja i restauracja gotyckiej oraz fragmentów renesansowej polichromii na podłuczu arkady Kaplicy W. Baranowskiego w Katedrze Gnieźnieńskiej, 2007.

 

KRUCYFIKS Z JEROZOLIMY (XIX w.), POZNAŃ

Konserwacja i restauracja drewnianego krucyfiksu z Jerozolimy (XIX w.) zdobionego macicą perłową i kością słoniową z Kościoła OO. Franciszkanów w Poznaniu, 2009.

BURSZTYNOWY RELIKWIARZ, MALBORK

Konserwacja i restauracja bursztynowego relikwiarza Michela Redlina (ok. 1680) z kolekcji bursztynu Muz. Zamkowego w Malborku. Toruń 2011.

BURSZTYNOWA SZKATUŁA, MALBORK

Konserwacja i restauracja bursztynowej Szkatuły Leszczyńskiego (ok. 1700) z kolekcji bursztynu Muz. Zamkowego w Malborku. Toruń  2011.

RENESANSOWA PŁYTA POSADZKOWA, FARA – CHEŁMNO

Program badawczy z pracami ratunkowo-konserwatorskimi przy renesansowej płycie posadzkowej w nawie głównej Fary w Chełmnie; wapien gotlandzki z reliefowym przedstawieniem postaci męskiej i kobiecej. Chełmno 2012 r.

KABINET BURSZTYNOWY, MALBORK

Konserwacja i restauracja Kabinetu bursztynowego króla St. Augusta Poniatowskiego, z kolekcji bursztynu  Muz. Zamkowego w Malborku. Toruń 2013.

SARKOFAG Z KRYPTY W BAZYLICE ŚW. JADWIGI I ŚW. BARTŁOMIEJA, TRZEBNICA

Maria Rudy, Konserwacja i restauracja bogato zdobionego sarkofagu miedzianego Elizabeth von Arnim /1661/ z krypty Bazyliki  p.w. św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy. Toruń 2015.

FIGURA MIEDZIANA (1695) MADONNA APOKALIPTYCZNA – IMMACULATA, ŻAGAŃ

W formie dwustronnego reliefu srebrzonego i złoconego, ze zwieńczenia gotyckiego szczytu k-ła WNMP, Żagań. Po konserwacji w 2017r. zabytek eksponowany w Muzeum Diecezjalnym Parafii – empora zachodnia kościoła.

KOPIA MADONNY APOKALIPTYCZNEJ – IMMACULATY, ŻAGAŃ

Wykonana z repusowanej blachy miedzianej srebrzonej i złoconej osadzona w 2017 r. na gotyckim szczycie zachodnim kościoła p.w. WNMP w Żaganiu.

PŁYTY EPITAFIJNE /ok.1558/ – KOŚCIÓŁ WNMP, SZPROTAWA

Prace konserwatorskie przy dwóch kamiennych płytach polichromowanych: nagrobna – Hansa von Schoenaich oraz inskrypcyjna, jako elementy płaskorzeźbione w epitafium z przedstawieniem Tablicy Prawa i Łaski. 2017/18

ROKOKOWA SUKIENKA Z RENESANSOWEGO OBRAZU – KOŚCIOŁ, CHEŁMONIE

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy srebrnej i pozłacanej rokokowej sukience z renesansowego obrazu Matki Bożej Brzemiennej w k-le p.w. Św. Bartłomieja w Chełmoniu. Toruń 2018.

DWA MAJOLIKOWE TALERZE /ok.1880/ – Z PRYWATNEJ KOLEKCJI

Konserwacja-restauracja szkliwionej majoliki zdobionej ‚na zimno’ malarstwem olejnym z przemalowaniami. Obrazy majolikowe w drewniano-gipsowych pozłacanych ramach w kształcie tond z dekoracją ornamentalną od lica. Toruń 2019.

PORTRET ABPA ADAMA KOMOROWSKIEGO – ARCHIKATEDRA GNIEŹNIEŃSKA

Konserwacja-restauracja olejnego portretu /po 1759r./ na blasze miedzianej (lico i odwrocie), po wcześniejszych pracach konserwatorsko-naprawczych. Toruń 2019/20.

KRUCYFIKS OŁTARZOWY – KAPLICA EWANGELICKO-AUGSBURSKA, LĘBORK

Konserwacja-restauracja drewnianego neogotyckiego Krucyfiksu /XIX w./ zdobionego polichromią i złoceniami. Obecnie element wyposażenia ołtarza głównego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Słupsku, Toruń 2019.

KULA MIEDZIANA Z HEŁMU WIEŻY – KOŚCIÓŁ p.w. WNMP, ŻAGAŃ

Konserwacja-restauracja zabytkowej, zniszczonej w działaniach wojennych, kuli-bani miedzianej częściowo złoconej, przeznaczonej do ponownej ekspozycji zewnętrznej. Toruń 2020.

KOPIA GWIAZDY Z HEŁMU WIEŻY – KOŚCIÓŁ p.w. WNMP, ŻAGAŃ

Prace zdobnicze (złocenia, imitacja zielonej patyny szlachetnej) przy miedzianej kopii gwiazdy z hełmu wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu, Toruń 2020

pozostałe realizacje:

PRACE KONSERWATORSKIE 1970-84r.
Prace zespołowe konserwatorskie i restauratorskie z lat 1970/84 prowadzone pod kierunkiem prof. Wiesława Domasłowskiego:
– barokowe rzeźby kamienne i ich metalowe elementy ozdobne z mostu gotyckiego w Kłodzku.
– kamienne, polichromowane nagrobki z Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu.
– marmurowy portyk Hatzfeldów we Wrocławiu (prace zabezpieczająco-konserwatorskie).
– barokowy, kamienny portal główny Katedry w Oliwie.

MALOWIDŁA ŚCIENNE, TORUŃ
O. Kozanecka, M. Rudy, Konserwacja gotyckich i barokowych malowideł ściennych w kamienicy przy ul. Szerokiej w Toruniu, 1983, 1986 r.

KOŚCIÓŁ POCYSTERSKI, KORONOWO
Konserwacja i restauracja wielkoformatowego, barokowego malowidła olejnego na płótnie z kościoła pocysterskiego w Koronowie, 1986 r.

WIELKA KASKADA Z PETRODWORCA, ROSJA
Konserwacja i restauracja 10-ciu reliefowych płycin Wielkiej Kaskady z Petrodworca w Rosji: złocenia i polichromie, 1989 r. prace konserwatorskie przy metalowych podłożach płycin – Janusz Krause.

GAMLA STAN, SZTOKHOLM, SZWECJA
Kierownictwo prac, konserwacja i restauracja dwóch kamiennych portali na Gamla Stan w Sztokholmie oraz portalu kościoła w Vadsbro w Szwecji, 1990/92 r., ponadto prace przy zewnętrznych rzeźbach kamiennych w kościele w Skara oraz pałacu w Häringe pod Sztokholmem.

KAFEL LICOWY (XVI w.), GDAŃSK
Konserwacja i restauracja szkliwionego kafla licowego z przedstawieniem personifikacji zmysłu dotyku (XVI w.) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, Toruń, 1997.

PIEC Z DWORU RENNERÓW (XVIII w.), GDAŃSK
Konserwacja i restauracja kafli (XVIII w.) pieca z Dworu Rennerów w Gdańsku, obecnie w Muzeum Uphagena, Gdańsk, 1998 r.

EPITAFIUM W KAPLICY KOŁUDZKICH (XVII w.), GNIEZNO
Konserwacja portretu na blasze oraz złoconych, srebrzonych i polichromowanych elementów miedzianych zdobiących epitafium w kaplicy Kołudzkich Katedry Gnieźnieńskiej, 2000 r.

EPITAFIA, KATEDRA W GNIEŹNIE
M. Rudy z zespołem, Konserwacja i restauracja marmurowego epitafium kanonika K. Chudzyńskiego z kaplicy św. Walentego, marmurowo-mosiężnego epitafium ks. biskupa A. Andrzejewicza z kaplicy Olszowskiego oraz marmurowego epitafium kanonika A. M. Gembartha z ambitu Katedry w Gnieźnie, 2001 r.

EPITAFIUM KS. PRAŁATA J. ZIENKIEWICZA, GNIEZNO
Konserwacja i restauracja marmurowego epitafium (XIX w.) ks. prałata J. Zienkiewicza wraz z jego portretem na blasze cynkowej z kaplicy p.w. Pana Jezusa w Katedrze Gnieźnieńskiej, 2002 r.

SARKOFAGI (XVIII w.) Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MARCINA, KRZEPIELÓW
Maria Rudy, Tomasz Filar, Konserwacja i restauracja kamiennych XVIII-wiecznych sarkofagów polichromowanych z elewacji kościoła p.w. św. Marcina w Krzepielowie, woj. Lubuskie, Krzepielów 2003r.

EPITAFIUM FRANCISZKA WOLIŃSKIEGO (po 1752 r.), POZNAŃ
Konserwacja i restauracja portretu na blasze cynowej z epitafium Franciszka Wolińskiego z Katedry w Poznaniu, 2004 r.

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA, CHEŁMNO
Maria Rudy, Otylia Kozanecka, Ratunkowe prace zabezpieczające i konserwatorskie przy gotyckiej polichromii ściennej (ok. 1400 r.) ze sceną Ukrzyżowania na północnej ścianie kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chełmnie, 2004 r.

RUINY ZAMEKU KRZYŻACKIEGO (XIV w.), CZŁUCHÓW
Konserwacja i restauracja gotyckich, polichromowanych kształtek ceramicznych pochodzących z żeber sklepiennych Kaplicy Zamkowej, wydobytych z ruin Zamku Krzyżackiego w Człuchowie w trakcie prac archeologicznych, Toruń 2010r.

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA, LISOWO
Maria Rudy, Konserwacja zachowawcza wraz z badaniami dwóch portretów epitafijnych Samuela i Zofii Jawornickich /XVII w./ na podłożu miedzianym z kościoła św. Mikołaja w Lisowie. Toruń 2014r.